Online oversettelse

Tilbyr hundrevis av ordbøker og oversettelse til flere enn 800 språkpar

Babylon NG

Den neste generasjonen av oversettelse!

Det har aldri før vært så enkelt å oversette

90 millioner nedlastinger hittil

Prøvenedlasting

To:

Oversett til


Oversett
Get Babylon's Translation Software Download Free Download Now! ZDNet PCMagazine

Babylons gratis oversetting online

er ditt nettsted når det gjelder oversettelse. Vår online oversetter vil hjelpe deg å oppnå de beste oversettelsene over Internet; så start din flerspråklige reise her:

  • Flere enn 2000 ordbøker på flere enn 75 språk.
  • Flere enn 800 språkpar å velge mellom.
  • Oversettelser av hele tekster eller oversettelser av ord og uttrykk.
  • Dekker sleng, sjargong og tekniske begreper